Junta i Estatuts

Ampa Ramon Faus i Esteve

L’AMPA està regulada per uns estatuts i s’organitza a través d’una Junta. Mitjançant una assemblea s’escull la Junta i cada membre escollit roman quatre anys al càrrec. La Junta ens reunim sempre que sigui necessari amb l’objectiu de dirigir l’associació d’acord amb els criteris indicats a l’Assemblea.

LA JUNTA DE L’AMPA RAMON FAUS I ESTEVE ESTÀ FORMADA PELS SEGÜENTS MEMBRES:

PRESIDENT Ramon Codina

VICEPRESEIDENTA Juliana Martínez Tomàs

SECRETARI/A Montse Tornè Segues

TRESORERA Daniela Poiana

VOCAL Eduardo Castro

VOCAL Josefina Cera Morera

VOCAL Elena Enciu

VOCAL Marina Kornilova Shabala

VOCAL Loredava Pavel

VOCAL MªÀngels Solé Grau

GESTIÓ AMPA Eva Hernández

DIRECTORA CENTRE Dolors Farran

I per això,

– Gestionem de forma adequada tan administrativament com econòmicament l’associació.

– Debatem i acordem tots els temes que afecten al funcionament de l’escola i la seva relació amb els pares i mares.

– Atenem i traslladem les inquietuds dels pares i mares a l’escola.

Descàrregues

Translate »