Acollida

Ampa Ramon Faus i Esteve

L’AMPA organitza aquest servei d’acollida que comença el mateix dia d’inici dels curs i es manté en tot el calendari escolar amb la voluntat d’ajudar a fer possible la conciliació familiar i laboral.

El servei d’acollida ofereix als nens i nenes un espai lúdic amb orientacions pedagògiques mitjançant el joc voluntari on els infants puguin passar una bona estona, ja sigui abans de començar les classes a primera hora del dia com després de les hores lectives. Els nens que gaudeixen d’aquest servei passen moltes hores al centre i per això creiem que cal dotar-los d’un espai diferenciat de les activitats pròpies de l’escola oferint-los un espai de joc i relaxació, sense l’exigència de cap rendiment.

Descàrregues

Translate »